Болна слика на штипскиот пазар. Колку деца раснат на овој начин?

88

Болна  слика ги лепеше погледите на штипските пазарџии во петокот. Помеѓу тезгите,  во градежна количка жално уморно спиеше  дете на петгодишна возраст…