Високите температури ќе ја намали појавата на болестите кај растенијата

67

Високите температури во следниот период ќе придонесат за намалување на поголемиот број на болести кои се јавуват кај  растенијата.  Исклучок во летниот период е пепелницата која и понатаму е голема опасност…