Во Србија се делат бесплатни средства за дезинфекција

106

Во српскиот град Крушевац е од денес  во погон е пуштена машина за производство на  дезинфекциско средство  за подови и цврсти површини. Машината ке работи 24 часа на ден  а секое домакинство во градот и пошироко ке може бесплатно   да превземе  од ова средство  кое ке биде  достапно на повеке локации во градот и регионот.