Враќање на транспортните линии

37

Во наредниот период повторно ќе бидат распишани транспортните линии кои беа стопирани поради ковид кризата. Се очекива повик од страна на Министерството за транспорт и врски но ќе с евози согласно препораките на Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести…