Движењето во Хрватска да се контролира преку телефоните

104

Хрватската влада  е со намера преку мобилните телфони да го контролира движењето на граганите.  Поради ова,  таа  од Парламентот побара  измени на Законот за  електронски комуникации  со кои  без досегашните процедури би се утвдувала локацијата на секој. Барањето се  аргументира со  потребата од заштита на јавното и здравјето на секој поединец.