Добиено градежно одобрение за изградба на Брана на река Отиња

143

Надмината и последната пречка за изградба на Брана на река Отиња во штип. Денес, Министерството за транспорт и врски, на општина Штип и ја издаде градежната дозвола, со што изградбата на Брана може да започне…