Домашна нега за стари лица

523

Новини во Законот за социјална нзаштита. Социјални компании или граѓански организацииќе нудат нега на стари и изнемоштени лица во домашни услови. За услугата, тие ќе наплаќаат по 240 денари, но од државата. Решенија за користење на оваа услуга ќе издаваат центрите за социјална работа, а граѓаните неа ќе имаат право да ја користат 80 часа месечно.