Државата субвенционира станбени кредити

524

Министерството за финансии го објави огласот за субвенционирани станбени кредити за годинава. Граѓаните кои сакаат да аплицираат може да купат нов стан во кој државата ќе им покрива дел од месечната рата од кредитот или дел од учеството за кредитот на барателот.