Државните претпријатија на слободен пазар за струја

284

Околу 2.500 правни субјекти треба до 31 март да излезат на слободниот пазар на електрична енергија. Станува збор главно за јавни претпријатија во државна сопственост и во сопственост на општините кои до овој рок треба да изберат снабдувач на електрична енергија.