Земјоделци од Ерџелија и Мустафино денес беа гневни. Од Господ немаат вода, а од државата немаат разбирање.

103

Посеви на 2. 000 хекатри во Мустафино и Ерџелија страдаат за вода, а земјоделците се избезумени дека ќе отидат во жива пропаст доколку ветената вода во системот за наводнување не протече уште утре…