Изборите нама да ги стопираат субвенциите

491

Изборите и Техничката влада нема да влијаат врз спроведувањето на мерките планирани со годишната програма, кажа денес на прес министерот за земјоделство Трајан Димковски:
„ И во следниот период Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ќе продолжи со навремената и неселективна исплата на субвенциите од Програмата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој за 2019 година“, кажа Трајан Димковски, министер за земјоделство.