Избрани шест композиции за Макфест

51

Од вкупно 54 композиции пристигнати на годинешниот конкурс за Макфест 2020, уметничкиот директор на Фестивалот Владимир Дојчиновски на предлог на Селекционата комисија одлучи дел од овогоринашново фестивалско издание да бидат само 6…