Известување

103

ЈП „Исар“   ги  известува  жителите од населбите од десната страна на река Брегалница (Пребег,Железничка,Три Чешми,Исар,Ново Село) и  Партизанска, 9-ти мај, Д.Влахов, Борис Кидрич со околните улици,  дека утре 18.09.2020 год.  од 04.00 часот ќе бидат без вода до завршување на активностите.  Ќе се работи на поправка на дефект на водоводна линија на ул.Партизанска.