Имаме 15 ученици на еден наставник

25

Во основните училишта во Европската унија во просек има 13,6 ученици на еден наставник, додека кај нас тој број изнесува 15. Најмногу ученици на наставник има Романија – 19,5, а најмалку Луксембург – девет…