Има ли смисла

119

Кога несовесноста и неодговорноста на граѓаните на местата за одмор и релаксација продолжува и понатаму. Уништени детски реквизити  а до нив ѓубре на сите страни…