Македонија нема слух за донирање храна

305

Во земјава нема доволен „слух” за донирање храна. Количините на фрлена храна во македонија се доволни за да се нахранат 13.000 луѓе со по три оброци дневно. Истражувањата покажале дека  44,8 отсто од испитаниците го селектираат отпадот од храна, а 37,9 не го селектираат.