Македонците најмногу се иселуваат

40

Македонија на врвот во Европа по иселување на млади. Најновите истражувања на младинските организации покажуваат дека повеќе од половина од младите ја гледаат својата перспектива надвор од Македонија, додека третина од младите преземаат конкретни активности за заминување земја.