Медот и пчелите да се заштитат со закон

36

Медот и пчелите да се заштитат со закон, бараат пчеларите. На овој начин би се спречило  на пазарот да се појави мед со сомнителен квалитет мнешан со шеќер или други продукти…