Молкот ќе ги решава изборните дилеми. Дали изборите под 50% излезност се со демократски легитимитет?

138

Два дена молк треба да ги решат изборните дилеми.  Дали двасетдневната кампања  го промени мислењето кај  некои од  граганите и дали партиите беа уверливи?