Наводнувањето значајно за растенијата во лето

36

Наводување на растенијата односно потребата од вода е многу важен фактор за растенијата особено во лето, затоа треба да се внимава како и на кој начин ќе се наводнуваат.