Нема криза за Актива Штип. 4 милони евра инвестирани во време на Пандемија.

234

4 милиони евра Актива Штип  инвестирала во период од 6 месеци и во време на глобална Пандемија…