Неред во парк во Штип

125

Слика од превртени контејнери и оставен смет ни испратија гледачи од паркот во 8ми Ноември во Штип. Се работи з аеден од најголемите паркови во општината кој го посетуваат стотици граѓани дневно, но меѓу нив има и такви со крајно несовесни навики.