Неред зад Здравствениот дом во Штип

92

Купишта остатоци од храна и пијалоци, како и празна амбалажа и хартија , се секојдневие на клупите за одмор зад Здравстевниот дом во Штип.