Нова инфраструктура во центарот на Пехчево

648

Во Општина Пехчево ќе се реконструира патна инфраструктура во должина од три километри во централното градско подрачје. Во тек е изработката на техничка документација за реализација на овој проект кој ќе се реализира во текот на 2020 година.