Нова пешачка патека во Св. Николе

119

Во Свети Николе се гради  нови пешачки патеки на потегот од раскрсницата кај Детската градинка Рахилка Гонева до населба Лиска и Новиот парк. Истата е  во должина од еден км.