Нови улични светилки во Кочани

28

Нови улични светилки се поставени на јавните прометни површини во неколку населени места во Кочанско…