Нови 5 милиони евра од Европа. Ќе знаат и општините како да ги земат

36

Нови 5 милиони евра оид Европа и дополнителни близу еден милион од Министерството за локална самоуправа им се достапни на општините за решавање на приоритетните проблеми, од кои зависи квалитетот на живот на граѓаните…