Нов образец за даночен биланс

497

Комората на сметководители е против нов образец за даночен биланс:
„Со ваквите брзи промени во легислативата кои имаат ретроактивна импликација на даночните обврзници воопшто не им се дава можност за даночно планирање како една од најважните активности на почетокот на годината“, кажа Благоја Грозданов, Комора на сметководители.