Обуки на наставнициза онлајн настава

42

Министерството за образование и наука, ги спроведува обуките на наставниците коишто ќе бидат училишни обучувачи за користење на Единствената национална платформа за онлајн настава…