Од денес Долни и Горни Подлог во нивите немаат ништо. Неисчистените канали, а не дождот ќе ги остават без леб.

108

Повеќе од 200 хектари градинарски култури во атарите на селата  Долни и Горни Подлог  кои  се  во фаза на берба и пред берба  од вчера  се под вода и се уништени….