Од родители во Штип градинките бараат пари и додека децата се дома

555

По пет полни месеци од Корона пандемијата градинки на родители во Штип  за секој месец  им барат по  допонителни  520 денари на месец….