Од 2021 год ќесите ќе чинат 10 ден

606

Македонските граѓани користат од 120 до 150 милиони пластични кеси годишно во кои потоа фрлаат различен отпад. Користењето на вакви кеси кои се посочуваат како едни од загадувачите на животната средина треба да се ограничи од 1 јануари 2021 година кога тие ќе се наплатуваат минимум по 10 денари.