Општините од Регионот очекуваат пари од Државата

85

Неколку општински проекти  кои се од капитално значење за граѓаните, очекуваат пари од државата за реализација…