Пекевски на средби со граѓаните

13

Градоначалникот на општина Берово, започна со дирекни средби со граѓаните на терен, на кои граѓаните ќе имаат можност да разговараат за проблеми од локално значење, комунални проблеми,  но и да даваат свои предлози и идеи за подобрување на работата на локалната самоуправа.