Подготовка на сеидба на есенските култури

50

Септември е месец во кој започнуваат сеидбите на есенските култури. За да биде есенската сеидба квалитетно извршена потребно е почвата пред се да биде добро обработена и да се следат временските услови советуваат агрономите…