Поддршка за т.н. ранливи потрошувачи

31

Само ранливите категории на потрошувачи да добијат поддршка за заштита од енергетска сиромаштија за да се намали ударот од последното зголемување на цената на електричната енергија….