Помош за ранливи категории во Пехчево

21

Преку проектот за Инклузивна општина, Пехчево нуди помош за ранливи категории на граѓани од Пехчево, Умлена и Чифлик. Помошта се состои од набавка на лекови и прехранбени продукти, плаќање на сметки и ситни поправки низ дома на стари, болни и изнемоштени лица.