Поради неплатени кредити, банките продаваат речиси 100 деловни објекти во Регионот

100

Поради неплатени кредити, банките продаваат речиси 100 деловни објекти во Регионот. Станува збор за канцеларии, дуќани, но и фабрички хали кои сопствениците ги ставиле како гаранција дека земените пари ќе ги вратата, но кон банките, сепак, не успеале да се раздолжат…