Почна креирањето на општинските буџети. Градоначалниците ги бараат предлозите на граѓаните

35

Интернет анкети и онлајн јавни расправи се одвиваат  во сите општини од Регионот, како дел од активностите за формирање на општинските буџети…