Природа и здравје – Мед при каснување од комарец

182

Комарците се синоним за летото, а во Источниов дел од Македонија се жива напаст од која нема спас…