Производителите на ориз се подготвуваат и за жетва и за протест

44

На само две недели пред стртот на новата жетва на оризот, производителите се уште дома имаат непродадени огромни количини оризова арпа. Најмалку 30 % од ланското производство им стои во амбарите, зашто цената што им се нуди не им ги покрива ниту трошоците…