Пропаста на Еуростандард болно ги заглави најранливите

31

Како да се купат лекови, како да се купи храна, како да се помине месецов, кога банкарскиот извештај за очекуваните пари од алиментација на Добрица Златева, покажува само 15, наместо 3000 денари…