Протестен марш на Здружението Стоп за грабежот. Гнев повторно се истураше врз извршителите и судовите.

48

 Со ова сеќавање Ангел Иванов даде вовед  на денешниот протест пред Министерството за правда  на неформалното здружение  Стоп за Грабежот.