Професор од УГД со почесна титула во Москва

69

Универзитетскиот професор, Трајче Стојанов од Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип е избран за почесен професор на Социјално-педагошкиот институт во Москва….