Расне бројот на граѓани кои во банките имаат над 30 000 евра

55

Над 4,6 милијарди евра  имаат  заштеди  граѓаните во банките или штедилниците, покажува  статистиката на Фондот за осигурување на депозити…