Расте бројот на разводи

588

Зголемената бројка на развод на бракови, како и економските, правни и психолошки последици  од истиот е тема на книгата  „Разводот на брак во европските земји“, која беше промовирана денес  на Правниот факултет во Штип:

„Идејата на книгата беше да се направи сеопфатна анализа на разводот на брак во европските држави.И потоа да се спореди со разводот на брак во Македонија.Сеуште во Македонија процентот на разводи е далеку под тој процент.Во едно големо истражување од 1990 г. До 2000 г. Се утврди дека Македонија е земја заедно со БиХ со најмал број разводи во Европа.“ изјави проф. д -р Дејан Мицковиќ, автор

„Имајќи во предвид дека Р. Македонија заостанува со законската регулатива во поглед на концептите во поглед на вршење на родителското право по развод на брак, фокус на оваа книга е на најдобриот интерес на детето“ изјави доц. д-р Милица Шутова – автор