Реконструкција на училиштето во с. Крупиште

69

Избран изведувач на градежните работи за реконструкција на училиштето во Крупиште кое пред извесно време беше опожарено…