Сите компании ќе претпрпат штети

129

Организацијата на работодавачи ќе предложи нови мерки за бизнисот заради намалување на штетите од корона кризата, за што спроведува анкетно истражување кое треба да даде попрецизна слика за обемот и последиците од намалената економска активност…