Слепите лица од Штип паѓаат во депресија. Итно бараат персонални асистенти

132

Короната пандемијата ги води слепите лица во се поголема депресија. Поради ова тие денеска побараа државата да им обезбеди лични асистенти…