Стапката на невработеност во државата е 16,7%

24

„Според податоците на Државниот завод за статистика, во второто тримесечје од 2020 година, вработени се 793.416, а 159.623 лица се невработени…